Sự Khác Nhau Giữa Tinh Dầu Tràm Và Dầu Tràm

Nhiều người hiện nay không thể phân biệt đâu là dầu tràm, đâu là tinh dầu tràm. Tính chất và chất lượng của hai loại này cũng khác nhau. Do đó khi mua người tiêu dùng nên lựa chọn tinh dầu tràm huế để sử dụng sẽ mang lại kết quả tốt cho người sử dụng.
Hiên nay các cơ sở nấu dầu tràm đều nấu theo kiểu thủ công truyền thống: hệ thống nấu dầu tràm rất đơn giản gồm 2 thùng phuy: 1 thùng chứa nước và nguyên liệu, 1 thùng chứa nước làm lạnh để lấy dầu tràm. Do được nấu hỗn hợp nên dầu tràm huế nấu the cách thủ công này thường không đảm bảo chất lượng và hàm lượng tinh dầu không đảm bảo.


Hệ thống chiết xuất tinh dầu tràm nguyên chất: với hệ thống này thì nước và nguyên liệu đươc tách rời nhau hoàn toàn khi nấu nước sẽ bốc hơi nóng làm cho tinh dầu trong lá tràm sẽ bốc lên và được làm lanh ngày để chiết xuất lấy tinh dầu tràm.Với sản phẩm tinh dầu tràm này thường chất lượng sẽ đảm bảo hơn loại dầu tràm được nấu theo cách thủ công.

Do được chiết xuất bằng 2 cách khác nhau nên chất lượng hai loại dầu tràm này cũng sẽ khác nhau hoàn toàn:
- Tỉnh ổn đinh: với hệ thống chiết xuất tinh dầu tràm mới làm cho tinh dầu tràm được tinh khiết hơn, tính ổn định cao hơn so với dầu tràm được nấu theo cách thủ công.
- Nồng độ: chúng tôi đã mang đi kiểm đình nồng độ các hoạt chất có trong dầu tràm bằng 2 cách khác nhau thì dầu tràm được nấu theo cách thủ công nồng độ cineol không đạt tiêu chuẩn so với nấu bằng cách thứ 2


Bình luận