Chứng Nhận Chất Lượng

Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm Dr Tràm- Chai Bi Lăn
Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm Dr Tràm


Phiếu Phân Tích Sản Phẩm
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp- Kết Quả Thử Nghiệm
- Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng
Tiêu Chuẩn Cơ Sở Y Tế
Quyết Định


DẦU TRÀM CON YÊU ĐẠT TOP 10, SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TỐT NHẤT VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2017


GIẤY CHỨNG NHẬN KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG CHO DA TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ